KURUMSAL KİMLİK

Her kurum kendi içerisinde bütünleşik bir yapıya sahiptir. Kurumun dış dünyada duruşu ise kurumsal kimliğiyle doğru orantılı olarak gelişir. Kurumsal kimlik, her şeyden önce kurumun kendi içerisindeki tutarlılığının göstergesidir. Kurumsal kimlik çalışması, bir kurumun öncelikle adının belleklere yerleşmesini ve kurumun imajını en kısa yoldan hedefine ulaşmasını sağlar. Her bir kurumun amacı kendi tanıtımının en iyi ve en sağlıklı şekilde yapılabilmesi ve verdiği mesajların doğru yerlere, doğru şekilde ulaşabilmesidir. Tüm kurumsal kimlik çalışmaları bu amacın aracı parçalarıdır. Kurumsal kimlik için basit olarak kurumun tanıtıcıları da demek mümkündür.

Kurumsal kimlik çalışmalarındaki zincirin ilk halkasını logo tasarımı oluşturur. Bu nedenle logo (amblem, logo veya logotype) tasarlanırken uygulama alanları çok ayrıntılı düşünülmeli, teknik olanaklar göz önünde bulundurulup her alanda tutarlı bir şekilde uygulanabilirliği hesaplanmalıdır. Tutarlılık kurumsal kimlik çalışmaları için olmazsa olmaz bir kuraldır. Kurumsal kimlik; uygulanacağı tüm alanlar, bu alanların teknik koşulları ve olanakları göz önüne alınarak hazırlanmalıdır. Farklı alanlarda farklı özellikler gösterecek renk, form veya malzeme seçimleri kurumsal kimliğin tutarlılığına zarar verir. Bu şekilde özensiz hazırlanmış bir kurumsal kimlik bütünü de kurumun duruşunu ve imajını sarsarak, gerçek dışı bir algının ortaya çıkmasına sebep olur.

Özellikler

Özgün Tasarım

Özgünlük bir markanın sahip olması gereken en öncelikli niteliktir. İçerik ve tasarımlarınızdaki bu karakterize çizgiler zamanla marka karakterinizi inşa eder

Yaratıcı İçerik

Güncel ve sade içerikler sizi nefes alan ve ulaşılabilir bir markaya dönüştürecektir. Yalnızca satış rakamları konuşan diğer markaların aksine tüketiciyle empati oluşturarak onların aklından geçen soruları yanıtlayarak tüketicinin zihninde bir konum elde

Marka Tescili

Markaların varlık nedenlerini derinlemesine sorgular, keskin sorularla sağlam bir temel üzerine marka stratejisini belirleriz. Markanın müşteriyle temas noktalarını bu stratejiye sadık kalarak yeniden hazırlarız.

Logo Tasarımı

Çizgilerinizi, renklerinizi, şeklinizi ve tipinizi belirledikten sonra gerçek karakterinizi ortaya çıkararak size ait bir alegori oluşturuyoruz.

Paketler